Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit servicekosten

Deze consultatie heeft betrekking op een concept ontwerp-besluit. Na de internetconsultatie zal een definitief ontwerp-besluit worden opgesteld. Daarop zal advies worden verzocht van de Raad van State.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2018
Einddatum consultatie 07-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9649
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders en verhuurders waarbij de verhuurder warmte levert aan de huurder als onderdeel van de huurovereenkomst.
Op deze groepen is nu nog tegelijkertijd de Warmtewet van toepassing. Met de voorgenomen wijziging van de Warmtewet zal uitsluitend het huurrecht van toepassing zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel is dat de aanpassing vooral leidt tot verduidelijking van bestaande verplichtingen tussen huurders en verhuurders.
Momenteel biedt de Warmtewet verhuurders al mogelijkheden om warmtelevering in rekening te brengen bij hun huurders, los van de huurprijs.
De wijziging van het Besluit servicekosten is uitsluitend gericht op het verduidelijken, dat het in rekening brengen ook kan via de servicekosten.

Waarop kunt u reageren

De wijziging is uitsluitend gericht op aanpassing vanwege levering van warmte door de verhuurder aan de huurder.

Het Besluit servicekosten beschrijft ook andere diensten of leveringen die kunnen worden doorberekend via de servicekosten. De wijziging is er echter niet op gericht om ook daarop in te gaan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling