Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit servicekosten

Reactie

Naam Stichting Huurders Ymere Amsterdam (Ing. P. Weppner)
Plaats Amsterdam
Datum 30 juli 2018

Vraag1

Wordt met de wijziging het gewenste doel bereikt:
Doel is het creëren van duidelijkheid aan de betrokken partijen over de doorrekening van de verhuurder aan de huurder van de kosten voor warmtelevering.
Hiervoor zullen deze partijen worden voorzien van een van de wetgever afkomstige tekst. Deze tekst wordt vormgegeven met deze wijziging van het Besluit servicekosten. Deze moet in de praktijk een rol kunnen spelen bij discussies van de betrokken partijen en huurgeschillen over warmtelevering verminderen.
Nee het aangegeven doel wordt niet bereikt, er komt slechts meer onduidelijkheid, omdat er nu onroerende zaken in de servicekosten worden verrekend.

Hierbij een toelichting:

Het lijkt alsof de minister er voor kiest om de situatie van voor de warmtewet weer te herstellen maar dat is niet zo.
Bij het invoeren van de warmtewet werden de kosten voor (afschrijving van) de installaties als onderdeel van de prijs van warmte gemaakt. De kosten van warmte zijn onder meer berekend op de afschrijving van een HR ketel, dat telt mee in het NMDA verhaal. Helaas betalen de huurders die HR ketel niet, dat doet de verhuurder. Vandaar dat bij blokverwarming de punten zijn aangepast en niet de afschrijving uit het systeem is gehaald. De warmtewet baseert zich op eigen woning bezitters. Het WWS werd aangepast, in plaats van 2 punten per verwarmd vertrek wordt 1,5 punt per verwarmd vertrek berekend. Dit wordt niet teruggedraaid.

Wat er nu gebeurt is een reparatie van de wet en regelgeving.
Daarom blijven de afschrijvingskosten van de installatie onderdeel van de warmtekosten. Er wordt dus niets gewijzigd in de manier waarop je warmtekosten berekent, maar alleen hoe je die kosten afrekent (niet meer via contract maar via servicekosten).
Voor iedereen overzichtelijker was geweest om de invoering van de warmtewet voor blokverwarming geheel terug te draaien, maar sommige corporaties hebben de punten van woningen bijgesteld en huurverlaging gegeven bij invoering van de warmtewet. Dat kunnen ze niet terug draaien wegens de beperking op de huurverhoging. Daarom hebben zij voor dit systeem gelobbyd.

Een alternatief zou zijn dat de terugdraaiing van die aanpassing in het WWS wel wordt toegestaan eenmalig, daar waar die verlaging van de punten is toegepast. Dat is eenmalig ene rommeltje maar daarna is het voor iedereen weer heel duidelijk en komen er geen onroerende zaken in de roerende servicekosten terecht.

Met vriendelijke groet.

Peter Weppner,
Voorzitter Huurders Ymere Amsterdam
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht