Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat elke school voor praktijkonderwijs (pro) aan alle leerlingen die succesvol het pro afronden een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. De minister stelt het model voor dit schooldiploma vast.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 53 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: