Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat elke school voor praktijkonderwijs (pro) aan alle leerlingen die succesvol het pro afronden een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. De minister stelt het model voor dit schooldiploma vast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 30 juli 2020