Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat elke school voor praktijkonderwijs (pro) aan alle leerlingen die succesvol het pro afronden een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. De minister stelt het model voor dit schooldiploma vast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2020
Einddatum consultatie 10-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11155
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen in het praktijkonderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Leerlingen kunnen d.m.v. deze wijziging net als leeftijdsgenoten trots de vlag uit hangen na het behalen van een schooldiploma. Daarmee wordt de erkenning voor de leerlingen en het praktijkonderwijs als schoolsoort vergroot. De eenduidige vorm van erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot mogelijk de positie van de leerlingen op de arbeidsmarkt.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen