Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

Reactie

Naam Stichting Kentalis Onderwijs (CMJ Falkee)
Plaats Utrecht
Datum 10 februari 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Vorig jaar was er grote ophef over het schooldiploma voor het praktijkonderwijs. Onze leerlingen en hun ouders begrepen niet waarom het regulier onderwijs wél een diploma kreeg en zij niet. Wij hebben er geen goed antwoord op.
Leerlingen die op een VSO terecht komen op de praktijkroute komen in klassen die kleiner zijn en de ondersteuning is groter dan in het regulier onderwijs. Ons doel is echter hetzelfde: leerlingen laten uitstromen op de arbeidsmarkt, of laten doorstromen naar het MBO, alleen met net even wat meer ondersteuning. Dat de uitkomst niet erg afwijkt van het regulier lees ik in “onderwijs in cijfers”:
Bij de doorstroom naar het MBO is Iets meer dan de helft van de leerlingen van het pro, iets minder dan de helft komt van het VSO. Het grootste deel van de vso doorstroom komt op mbo-niveau 2 terecht, bij het pro is dit gelijk verdeeld over niveau 1 en 2.
De leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt kunnen met een schooldiploma laten zien waar ze vandaan komen en wat ze als bagage hebben meegekregen, dat komt op hun CV.
Onze leerlingen gaan allemaal met een bestemming van school af, deze eerste stap is geregeld door school. Een officieel document kan hen helpen in de keuzes die ze daarna nog gaan maken.
In de maatschappij waarin we leven wordt veel waarde toegekend aan documenten met bewijzen van alles wat we kunnen en geleerd hebben. Laat onze leerlingen trots kunnen zijn op de 5 jaar waarin ze hard gewerkt hebben aan hun plekje in de maatschappij. Dat ze van school komen met een baan, of een opleiding in het verschiet is een hele prestatie waar ze met recht zeer trots op kunnen zijn!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht