Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel tot invoering van de Wzd-functionaris ingediend (Kamerstukken 35087). Op grond van dit voorstel wordt de orthopedagoog-generalist als registerberoep opgenomen in de Wet BIG. Alleen personen, die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het BIG-register van orthopedagogen-generalist. Deze opleidingseisen worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. Over dat besluit wordt uw mening gevraagd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 20 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: