Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Reactie

Naam Passend Onderwijs Almere (A.M. Kranenburg)
Plaats Almere
Datum 28 mei 2019

Vraag1

In artikel 3, tweede en derde lid, staan de eisen die aan het onderwijs en de werkervaring in de opleiding tot orthopedagoog-generalist worden gesteld. In de artikelen 4 en 5 (in het bijzonder: artikel 5, eerste lid) staan de competenties die hiermee worden verworven. Worden hiermee alle aspecten van de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist bestreken? Zo nee, welke aspecten mist u?
-

Vraag2

In artikel 10 staat de speciale instroomregeling voor orthopedagogen-generalist beschreven. Deze heeft twee varianten.
Op grond van variant 1 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én een opleiding tot orthopedagoog-generalist aan de PPO Groningen, de UPO-G Groningen, PDBO Randstad Leiden/Amsterdam, de RINO Zuid Eindhoven/Nijmegen of de RINO Zuid- en Oost-Nederland heeft voltooid of een individueel opleidingstraject van de NVO heeft afgerond, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Op grond van variant 2 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én die op het moment van inwerkingtreding van het besluit is ingeschreven in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Het doel van de instroomregeling is om diegene die nu al het beroep van orthopedagoog-generalist uitoefent en die is opgeleid op het in dit besluit beoogde opleidingsniveau de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven in het BIG-register. Wordt dat doel hiermee volgens u bereikt? Zo nee, welke opleidingen, die volgens u vergelijkbaar zijn met niveau van de in dit besluit aangewezen opleidingen, ontbreken nog in de instroomregeling?
In de instroomregeling ontbreekt de opleiding tot Schoolpsycholoog (Rino Amsterdam & Nijmegen). De opleiding tot schoolpsycholoog voor de onderdelen cursorisch onderwijs en literatuurstudie / praktijkopdrachten voor 75% geaccrediteerd door de NVO. Voor de werkervaring en supervisie is de opleiding geheel geaccrediteerd. Concreet betekent dit dat na het behalen van het diploma Schoolpsycholoog, er een (verkort) cursorisch individueel samengesteld programma gevolgd moet worden om aan alle eisen van de opleiding tot orthopedagoog-generalist te kunnen voldoen. Voor dit individueel vastgesteld (vervolg) opleidingstraject kan men pas ingeschreven worden op het moment dat het diploma van de opleiding tot schoolpsycholoog is behaald. Uit artikel 10 lid 1b wordt niet duidelijk of deze route onder het huidige besluit valt. Voor de schoolpsychologen cursisten die zijn gestart in 2018 en 2019 betekent het namelijk dat het officiele, bij de nvo geregistreerde, individuele opleidingstraject pas bekend is en gestart kan worden na de verwachte invoeringsdatum van het huidige besluit (na 1 januari 2020). Omdat de opleiding tot schoolpsycholoog geaccrediteerd staat als officiële opleidingsroute tot orthopedagoog-generalist zou deze toegevoegd moeten worden aan het besluit m.b.t. de instroomregeling.

De competenties van de orthopedagoog-generalist zoals vermeld staan in artikel 5 komen overeen met de competenties die verkregen worden d.m.v. de opleiding schoolpsycholoog zoals beschreven staan in de opleidingsbrochure.

Vraag3

Zijn er andere punten in het ontwerpbesluit die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?
-
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht