Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen

In het Regeerakkoord is afgesproken om de noodzaak tot het maken van notariskosten weg te nemen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Ter uitvoering van deze maatregel wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat mensen die in algehele gemeenschap willen trouwen, tot één werkdag voor het huwelijk een verklaring kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 28 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: