Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen

In het Regeerakkoord is afgesproken om de noodzaak tot het maken van notariskosten weg te nemen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Ter uitvoering van deze maatregel wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat mensen die in algehele gemeenschap willen trouwen, tot één werkdag voor het huwelijk een verklaring kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie gesloten, 1 mei 2018


Via de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen zijn 34 reacties binnengekomen.

Langs deze weg danken wij u hartelijk voor uw ingezonden reactie. Een aantal van u heeft veel werk gemaakt van de reactie op het voorontwerp en dat waarderen wij zeer.

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw inbreng.

De reacties worden uiteraard betrokken bij de verdere besluitvorming.