Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen

In het Regeerakkoord is afgesproken om de noodzaak tot het maken van notariskosten weg te nemen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Ter uitvoering van deze maatregel wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat mensen die in algehele gemeenschap willen trouwen, tot één werkdag voor het huwelijk een verklaring kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
26-02-2018
Einddatum consultatie
08-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen die het voornemen heeft om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en daarbij de algehele gemeenschap van goederen verkiest boven het nieuwe, wettelijke basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor mensen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en daarbij kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, wordt het goedkoper en eenvoudiger om dat vast te leggen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling