Wijziging van de Regeling burgerluchthavens i.v.m. een outer horizontal surface

In het gebied rond luchthavens worden omtrent de ruimtelijke indeling beperkingengebieden vastgesteld. Deze maken op grond van artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens onderdeel uit van een luchthavenbesluit. Met het oog op de bescherming van de vliegveiligheid wordt in het gebied rond een luchthaven onder andere een gebied vastgesteld waarin hoogtebeperkingen gelden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2015
Einddatum consultatie 11-03-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De opname van een aanvullend gebied met hoogtebeperkingen met een hoogte van 150 meter, de zogenaamde outer horizontal surface, voor grote luchthavens.
Door de opname van dit aanvullend hoogtebeperkingsvlak is het mogelijk om een ruimer gebied rond luchthavens vrij te houden van hoge obstakels, waaronder windturbines, die het veilig gebruik van de luchthaven kunnen belemmeren.
De vaststelling van dit gebied met aanvullende hoogtebeperkingen dient in het Luchthavenbesluit voor luchthavens opgenomen te worden ter bescherming van de veiligheid van de vliegprocedures.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de regelgeving heeft gevolgen voor luchthavenexploitanten, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij het ontwerp van een luchthavenbesluit worden de betrokkenen geïnformeerd over deze hoogtebeperkingen. Bij de ILT is een uitvoering- en handhavingtoets aangevraagd.

Verwachte effecten van de regeling

De gevolgen van de wijziging van de Regeling burgerluchthavens zijn dat in een specifiek gebied rond luchthavens het plaatsen van obstakels hoger dan 150 meter in beginsel niet mogelijk is. Van het voorschrift kan worden afgeweken door middel van een verklaring van geen bezwaar. Dan zal getoetst moeten worden wat de invloed is op de vliegprocedures van en naar de luchthaven.

Het hoogtebeperkingsvlak geldt alleen als toetsvlak voor toekomstige activiteiten. De rechten van de eigenaren van bestaande hoge obstakels worden gerespecteerd.

Doel van de consultatie

Het informeren en consulteren van derden die door de wijziging van de Regeling burgerluchthavens kunnen worden geraakt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie