Wijziging van de Regeling burgerluchthavens i.v.m. een outer horizontal surface

In het gebied rond luchthavens worden omtrent de ruimtelijke indeling beperkingengebieden vastgesteld. Deze maken op grond van artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens onderdeel uit van een luchthavenbesluit. Met het oog op de bescherming van de vliegveiligheid wordt in het gebied rond een luchthaven onder andere een gebied vastgesteld waarin hoogtebeperkingen gelden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: