Wijziging van de Regeling burgerluchthavens i.v.m. een outer horizontal surface

In het gebied rond luchthavens worden omtrent de ruimtelijke indeling beperkingengebieden vastgesteld. Deze maken op grond van artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens onderdeel uit van een luchthavenbesluit. Met het oog op de bescherming van de vliegveiligheid wordt in het gebied rond een luchthaven onder andere een gebied vastgesteld waarin hoogtebeperkingen gelden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 12 mei 2015

Inwerkingtreding vond plaats een dag na plaatsing in de Staatscourant, eind maart 2015.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 april 2015

In dit verslag volgen de belangrijkste commentaren op hoofdlijnen van de internetconsultatie die plaats vond in de periode van 9 februari tot en met 11 maart 2015, voorzien van een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inwerkingtreding vond plaats een dag na plaatsing in de Staatscourant, eind maart 2015. Op de website is het verslag met toelichting van het ministerie van IenM gepubliceerd.