Gemengd afmeren van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en tegelijkertijd een Regeling met nadere uitwerkingen. In het huidige BPR staan regels over het passeren van sluizen en het ligplaats nemen in de nabijheid van schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er gelden nu nog minimumafstanden en scheidingsregels voor. Deze regels worden aangepast.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: