Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gemengd afmeren van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

Verkeer

In het kort

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en tegelijkertijd een Regeling met nadere uitwerkingen. In het huidige BPR staan regels over het passeren van sluizen en het ligplaats nemen in de nabijheid van schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er gelden nu nog minimumafstanden en scheidingsregels voor. Deze regels worden aangepast.

Doel van de BPR wijziging:

Met de wijziging van het BPR kunnen schepen met gevaarlijke stoffen naast elkaar afmeren of gemengd afmeren met bepaalde categorieën schepen zonder gevaarlijke stoffen. Dit geldt zowel voor het gemengd afmeren bij wacht- en ligplaatsen als voor het passeren van sluizen.

Doel van de nieuwe Regeling:

In de Regeling worden bepaalde aspecten van het gemengd afmeren verder uitgewerkt:

  • Er worden categorieën schepen aangewezen waarvoor gemengd afmeren mogelijk wordt.
  • De ligplaatsen die hiervoor kunnen worden aangewezen moeten aan gestelde voorwaarden voldoen.
  • Tenslotte worden er activiteiten beschreven die verboden zijn in, op of rondom schepen die gemengd zijn afgemeerd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd?

  • Art. 6.28 BPR lid 11 t/m lid 17 en lid 19
  • Art. 7.07 BPR lid 1 en 2
  • de toelichting bij deze artikelen
  • alle onderdelen van de regeling en de toelichting

Verwacht u dat de wijziging en/of regeling effect zal hebben op u, uw onderneming of uw organisatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie3 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties