Gemengd afmeren van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 24 april 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op:
• Art. 6.28 BPR lid 11 t/m lid 17 en lid 19
• Art. 7.07 BPR lid 1 en 2
• de toelichting bij deze artikelen
• alle onderdelen van de regeling en de toelichting
Zorgt men ervoor de Nederlandse regelingen in het gareel blijven met het Rijnvaartpolitiereglement (art. 6.28 en 7.07 RPR) zodat geen misverstanden kunnen ontstaan (bij schippers die vooral op de Rijn met uitlopers varen)?