Gemengd afmeren van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Terneuzen
Datum 22 mei 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op:
• Art. 6.28 BPR lid 11 t/m lid 17 en lid 19
• Art. 7.07 BPR lid 1 en 2
• de toelichting bij deze artikelen
• alle onderdelen van de regeling en de toelichting
North Sea Port is voorstander van deze wijziging, maar ziet ook enkele zaken die in haar werkgebied niet meegaan in deze wijziging en heeft daarom de volgende vragen:

- Hoe verhoudt deze wijziging van het BPR zich ten opzichte van het Scheepvaart Reglement Kanaal Gent Terneuzen en het Westerscheldereglement?
- Worden met de wijziging in het BPR ook het Scheepvaart Reglement Kanaal Gent Terneuzen aangepast en geactualiseerd om gemengd te kunnen afmeren bij wacht- en ligplaatsen en het passeren van sluizen.

North Sea Port treedt graag met u hierover in overleg. Indien en voor zover dit een optie is zijn er ook nog andere zaken die een harmonisatie met het BPR behoeven.