Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het doel van de AMvB is dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Door op een eenvoudige manier (via Mijnpensioenoverzicht.nl) inzicht te bieden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen, kunnen mensen na een scheiding hun financiële planning beter vormgeven. De ene partner ziet niet een te hoog pensioen, en de ander ziet niet een te laag pensioen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: