Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Reactie

Naam De Raadslieden van Hattem (Jan van Dijk)
Plaats Genemuiden
Datum 21 november 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In het huidige stelsel wordt vaak ook geen verdeling van pensioenrechten als gevolg van echtscheiding vermeld. WWW.mijnpensioenoverzicht.nl vermeld niets omtrent rechten van ex-partners of er wordt geen opgaaf gedaan. Het lijkt mij handiger eerst de bestaande gevallen op te lossen alvorens de wet te wijzigen. Daarnaast zal er beter voorlichting moeten worden gegeven aan de betreffende partijen om zo de keus te bepalen. Wat als één van de partners niets van zich laat horen en de ander partner eenzijdig de procedure start. Er kan dan benadeling optreden als achteraf blijkt dat de andere partner dit niet wenselijk zou vinden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht