Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Reactie

Naam Bots van Ravenhorst Advocaten (mr. J. van Ravenhorst)
Plaats Utrecht
Datum 25 november 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Reactie op:De pensioenuitvoerder informeert beide partners over in ieder geval de volgende zaken:
? Een duidelijke beschrijving van de standaard verdeelmethode conversie;
? De mogelijkheid dat partners bij de scheiding afwijkende afspraken hebben
gemaakt;
? De geldende reactieperiode (6 maanden) en de gevolgen van het niet reageren
binnen de gestelde reactieperiode;
? De mogelijkheid tot verlenging van de reactieperiode (met 6 maanden) op verzoek
van een van de partners indien er meer tijd nodig is om afwijkende afspraken door
te geven;
? De wijze waarop informatie met de pensioenuitvoerder gedeeld kan worden;
? Het eenzijdige keuzerecht van de verdelingsgerechtigde partner om zijn of haar deel
van het partnerpensioen buiten de conversie te houden, waardoor er alsnog een
recht op bijzonder partnerpensioen ontstaat voor de verdelingsgerechtigde partner.

Deze termijnen zijn veel te kort.
Vaak wordt echtscheiding uitgesproken en daarna de alimentatie en de huwelijksgoederenrechtelijke positie. Pensioen speelt daar vaak indirect een rol bij. Soms als sluitstuk.
De reactieperiode stellen op ten minste een jaar en maak het mogelijk dat een verlenging niet met 6 maanden maar met 2 jaar gevraagd kan worden.
Procedures lopen nu eenmaal erg lang en dat is al 40 jaar mijn ervaring en op basis van goede voornemens moet men niet dit soort termijnen in de wet opnenemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht