Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen

Voorliggende concept-AMvB bevat regels over de kostenverdeling tussen netbeheerder en decentrale overheden en enkele procedurele bepalingen met betrekking tot het onder de grond brengen of verplaatsen van hoogspanningsverbindingen, op verzoek van gemeente en/of provincie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: