Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen

Reactie

Naam Gemeente Apeldoorn (H.R. Visser)
Plaats Apeldoorn
Datum 22 november 2017

Vraag1

Heeft u aan- of opmerkingen op het concept-Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspannningsverbindingen?
Het college van de gemeente Apeldoorn heeft kennis genomen van de voorgestelde regeling en is daarover positief. Een en ander komt overeen met eerder gemaakte afspraken. Het college spreekt daarom de hoop en de verwachting uit dat de voorgestelde regeling binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk in werking treedt. Dit laat overigens onverlet dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft als het gaat om het daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de regeling. Dit omdat de raad bij het gebruik maken van de regeling het benodigde budget beschikbaar dient te stellen en daarvoor eerst een goede afweging van alle relevante belangen (incl. de financiële) dient te worden gemaakt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht