Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen

Voorliggende concept-AMvB bevat regels over de kostenverdeling tussen netbeheerder en decentrale overheden en enkele procedurele bepalingen met betrekking tot het onder de grond brengen of verplaatsen van hoogspanningsverbindingen, op verzoek van gemeente en/of provincie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 maart 2018

Op donderdag 29 maart 2018 is het verslag van de internetconsultatie van het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen gepubliceerd. Het ontwerp-besluit is dezelfde dag door de minister aan de Tweede en Eerste Kamer ter commentaar gestuurd.