Regeling ambulancezorgvoorzieningen

In deze ministeriële regeling worden eisen gesteld aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) met het oog op de kwaliteit, beschikbaarheid en de tijdigheid van de ambulancezorg. Daarnaast wordt geregeld welke vormen van ambulancezorg niet zijn voorbehouden aan de RAV’s en worden eisen gesteld aan deze vormen van ambulancezorg.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: