Regeling ambulancezorgvoorzieningen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats GRONINGEN
Datum 14 september 2020

Vraag1

Acht u de kwaliteit en beschikbaarheid van de ambulancezorg met deze regeling en de kwaliteitskaders van de sector voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
Ja

Vraag2

Acht u met de in artikel 7 beschreven zorgdifferentiatie en de kwaliteitskaders van de sector de kwaliteit en beschikbaarheid van ambulancezorg voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
Ja

Vraag5

Heeft u overige opmerkingen naar aanleiding van de regeling?
Zie bijgevoegde nadere bevindingen/reactie

Bijlage