Regeling ambulancezorgvoorzieningen

In deze ministeriële regeling worden eisen gesteld aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) met het oog op de kwaliteit, beschikbaarheid en de tijdigheid van de ambulancezorg. Daarnaast wordt geregeld welke vormen van ambulancezorg niet zijn voorbehouden aan de RAV’s en worden eisen gesteld aan deze vormen van ambulancezorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2020
Einddatum consultatie 15-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Regionale Ambulancevoorzieningen
ambulancezorgprofessionals
buitenlandvervoerders
ketenpartners acute zorg
veiligheidsregio's
meldkamers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Continuïteit is het uitgangspunt van het voorstel voor de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Het concept van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen bevat veel elementen uit de Regeling Tijdelijke wet Ambulancezorg en uit bestaande kwaliteitskaders. De gevolgen voor de Regionale Ambulancevoorzieningen, de professionals en de ketenpartners zijn dan ook beperkt.

Waarop kunt u reageren

Op het concept van de ministeriële regeling.

Downloads

Overige documenten

  • Wetsvoorstel ambulancezorgvoorzieningen