Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ambulancezorgvoorzieningen

Reactie

Naam Witte Kruis (Medisch directeur MDA Hoare)
Plaats Houten
Datum 11 september 2020

Vraag1

Acht u de kwaliteit en beschikbaarheid van de ambulancezorg met deze regeling en de kwaliteitskaders van de sector voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
Deels, beschikbaarheid wordt berekend op cijfers van twee jaar terug. Idealiter moeten er voor het berekenen recentere updates meegenomen worden zoals lateralisatie van zorg of fusies. Zorginstellingen zouden verplicht moeten worden deze plannen van te voren aan te leveren.

Vraag2

Acht u met de in artikel 7 beschreven zorgdifferentiatie en de kwaliteitskaders van de sector de kwaliteit en beschikbaarheid van ambulancezorg voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
De verpleegkundig meldkamer centralist ontbreekt.

Vraag3

Zitten er voldoende stimulansen in de regeling en de kwaliteitskaders van de sector voor innovatie en doelmatigheid? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
Als je het kwaliteitskader spoedzorg bekijkt gaan veel verbeterpunten over ketenzorg. Hierbij is op veel punten regionaal geen actiehouder en toezichthouder benoemd. Dit staat innovatie en doorontwikkeling in de weg.

Doorontwikkeling van urgentie classificaties zou verdere ontwikkeling van de doelmatigheid binnen de spoedzorg bevorderen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht