AVV-aanvragen Akkerbouwsector

De Brancheorganisatie Akkerbouw verzoekt de Minister van LNV om een verbindendverklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: