AVV-aanvragen Akkerbouwsector

De Brancheorganisatie Akkerbouw verzoekt de Minister van LNV om een verbindendverklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 augustus 2022