AVV-aanvragen Akkerbouwsector

De Brancheorganisatie Akkerbouw verzoekt de Minister van LNV om een verbindendverklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2020
Einddatum consultatie 18-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op het ‘Programma Onderzoek en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 – 2030’ ten behoeve van de Nederlandse akkerbouwsector en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2030 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeks- en innovatieprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aan de Brancheorganisatie Akkerbouw verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het Programma Onderzoek en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 – 2030. Met de toekenning van het verzoek tot algemeenverbindendverklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan deze bracheorganisatie verbonden zijn.
Het verzoek van de Brancheorganisatie Akkerbouw strekt zich uit tot twee regelingen van deze brancheorganisatie:
- Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 – 2030
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 – 2030

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.
Ten behoeve van de beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma’s en de effecten daarvan voor marktdeelnemers heeft deze consultatie betrekking op de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat algemeenverbindendverklaring van het programma Onderzoek en Innovatie Brancheorganisatie Akkerbouw 2021 - 2030 van algemeen economisch belang en van nut is voor de Nederlandse akkerbouwsector als geheel?
2. Hoe beoordeelt u de voorgestelde duur van de algemeenverbindendverklaring van het programma Onderzoek en Innovatie 2021 - 2030?
3. Bent u van mening dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor alle ondernemers in de akkerbouwsector?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag BO Akkerbouw

  • Brochure Projecten 2020

  • Essay Kennisinfrastructuur en algemeen economisch belang

  • Programma Onderzoek en Innovatie 2021-2030

  • Regeling Akkerbouw verplichte registratie

  • Regeling Akkerbouw verplichting financiële bijdrage

  • Representativiteitstoets BO Akkerbouw 2020