Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 19 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: