Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-12-2017
Einddatum consultatie 23-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten
Jeugdhulpaanbieders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel is lagere administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten. Daarnaast wordt de financiële prikkel gelegd bij de gemeente waar de jeugdige woont of oorspronkelijk met zijn ouders woonde. Gemeenten worden hierdoor uitgedaagd om meer aan preventie en jeugdhulp dichtbij huis te doen.

Waarop kunt u reageren

Op het wetsvoorstel en de bijlage met voorbeelden

Downloads

Overige documenten

  • Bijlage met voorbeelden bij wetsvoorstel