Wijziging wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

In de derde evaluatie van de WMO wordt de aanbeveling gedaan een regeling te treffen voor het op elektronische wijze verlenen van toestemming en voor toezichtsbevoegdheden van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Dit voorstel voorziet hierin.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: