Wijzigingswet financiële markten 2022

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wft, Wbft, Wge en Boek 2 en Boek 7 BW. In paragraaf 1 van de memorie van toelichting worden de onderwerpen van dit wetsvoorstel genoemd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: