Wijzigingswet financiële markten 2022

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wft, Wbft, Wge en Boek 2 en Boek 7 BW.
In paragraaf 1 van de memorie van toelichting worden de onderwerpen van dit wetsvoorstel genoemd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-11-2020
Einddatum consultatie 18-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële toezichthouders en financiële instellingen. Zie voor details de memorie van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads