Wijzigingswet financiële markten 2022

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wft, Wbft, Wge en Boek 2 en Boek 7 BW. In paragraaf 1 van de memorie van toelichting worden de onderwerpen van dit wetsvoorstel genoemd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 november 2021