Wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Wijzigingsregeling van de Omgevingsregeling voor. Hiermee wordt een aantal geometrische begrenzingen en bijbehorende artikelen in de Omgevingsregeling geupdate.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: