Wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Wijzigingsregeling van de Omgevingsregeling voor. Hiermee wordt een aantal geometrische begrenzingen en bijbehorende artikelen in de Omgevingsregeling geupdate.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De Regeling is op 1 januari 2024 in werking getreden.

publicatie in Staatscourant, 5 juli 2021

De Regeling is op 2 juli 2021 bekendgemaakt. In de toelichting geeft het ministerie een inhoudelijke reactie op de ingediende reacties.
Met de Regeling is een aantal artikelen van de Omgevingsregeling en bijbehorende geometrische begrenzingen verbeterd. Daarmee is informatie van IenW richting bedrijven en burgers accurater en worden IenW beheerobjecten beter beschermd tegen ongewenste activiteiten van derden. In de kaartviewer kan men inzoomen tot detailniveau.

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 februari 2021

De samenvatting van de reacties is gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.