Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen. Bij deze internetconsultatie ligt een wijziging in het RuWav voor in verband met het vervallen van de regeling voor tewerkstelling van koks in de Aziatische horeca.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2021
Einddatum consultatie 12-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12934
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken werkgevers en personen van buiten de EER die in Nederland op grond van de regeling voor de Aziatische horeca naar Nederland willen komen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bijzondere regeling voor tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horeca komt voorlopig te vervallen voor nieuwe aanvragen van koks die naar Nederland willen komen vanuit het buitenland. Aanvragen voor verlenging van de tewerkstellingsvergunning voor koks die al in Nederland in de Aziatische horeca werkzaam zijn, zullen nog wel op basis van deze regeling mogelijk zijn en beoordeeld worden, nu het rechtszekerheidsbeginsel moet worden meegewogen in het laten vervallen van de regeling. In de tussentijd wordt onderzocht of de regeling in aangescherpte vorm kan herleven of definitief komt te vervallen voor alle aanvragen.
Voor werkgevers die een kok in dienst willen nemen die niet reeds op grond van de bijzondere regeling in Nederland verblijft, blijft wel de mogelijkheid bestaan om op grond van de algemene regels voor tewerkstelling van derdelanders, zoals vastgelegd in de Wav, een aanvraag in te dienen. In dat geval zal voldaan moeten worden aan alle voorwaarden die op grond van deze regels gelden. De werkgever zal bijvoorbeeld moeten aantonen voldoende wervingsinspanningen gedaan te hebben om de vacature te vervullen met aanbod binnen Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook geldt in dat geval de reguliere termijn van vijf weken voor vacaturemelding bij het UWV en niet langer de verkorte termijn van drie weken die in de bijzondere regeling is opgenomen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling