Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen. Bij deze internetconsultatie ligt een wijziging in het RuWav voor in verband met het vervallen van de regeling voor tewerkstelling van koks in de Aziatische horeca.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken