Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang

Dit besluit is de uitwerking van het wetsvoorstel dat de Wet kinderopvang wijzigt ten behoeve van meertalige kinderopvang. In dit besluit worden aanvullende voorwaarden voor meertalige dagopvang en meertalige buitenschoolse opvang geregeld. Het gaat daarbij om aanvullende voorwaarden voor het pedagogisch beleidsplan en voorwaarden waaronder tijdelijk meer dan 50% van de openingstijd per dag de Duitse, Engelse of Franse taal als voertaal mag worden gebruikt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 26 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: