Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 30 juni 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een conceptbesluit en een daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
Den Haag is de politieke hoofdstad van Nederland. Daardoor leven, wonen en werken hier families die geen Nederlandse nationaliteit hebben. Zij kiezen bewust niet voor het Nederlandse schoolsysteem omdat zij van begin af aan weten dat zij geen lang verblijf in Nederland zullen hebben. Het doel van kinderopvang is o.a. de taalontwikkeling te ondersteunen en de kinderen goed op school voor te bereiden. Door het percentage van een andere taal per dag maar op 50% te beperken kunnen kinderen wellicht niet voldoende van de taal leren die zij later op school moeten gebruiken.

In Den Haag zijn verder meerdere organisaties die 100% per dag een andere taal met de kinderen spreken. Dit is tot nu toe altijd toegestaan als de achtergrond van de kinderen dit onderbouwd. Voor deze organisaties ontstaat een erg groot probleem met het personeel dat zij op dit moment in dienst hebben. Het is al niet makkelijk de roosters rond te krijgen maar als organisaties dan 50% van de pedagogisch medewerkers niet meer volledig mag inzetten omdat zij een andere voertaal spreken dan is dat problematisch. Deze organisaties hebben simpelweg niet genoeg Nederlandssprekend personeel in dienst.

Verder is de vraag of buitenlandse diploma’s in de toekomst toegelaten kunnen worden. Pedagogisch medewerkers uit een land kunnen aan de eisen niet voldoen omdat de opleiding in het buitenland geen taaleis voor de Nederlandse taal bestaat.