Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang

Reactie

Naam Kind & Co Ludens (G. Kalisvaart)
Plaats Houten
Datum 30 juni 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een conceptbesluit en een daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
Kind & Co Ludens vindt het belangrijk om daar waar gewenst, meertalige kinderopvang te kunnen bieden aan kinderen tot 4 jaar. Het is fijn dat in aanvullende voorwaarden de mogelijkheid wordt geboden om mee te bewegen met de werkelijkheid van alledag. Door rekening te houden met gevallen van verlof of ziekte en daar de afwijking te bieden, levert dat uiteindelijk de stabiliteit en de kwaliteit op waar we voor staan. Dat de houder er alles aan doet om vervanging te regelen voor een afwezige Nederlandssprekende beroepskracht moet buiten kijf staan. Daarmee bedoelen we dat wanneer er tijdelijk geen Nederlandssprekende vervanger op de groep is, dan is automatisch sprake van geen resultaat van pogingen om een dergelijke vervanger te regelen. Het toezicht moet zich niet gaan richten op het opvragen van bewijsstukken van het zoeken naar Nederlandssprekende vervanging. Dit spreekt namelijk niet van vertrouwen in de intenties van de houder.