Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bunde (D)
Datum 16 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Het thans voorliggend ontwerp is een gevolg van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Een akkoord gebaseerd op onjuiste informatie. Informatie die een tweespalt tussen gepensioneerden en jongere deelnemers aan de pensioenfondsen in gang zette. Alles was blijkbaar geoorloofd om het doel te bereiken. Op goed onderbouwde kritiek op de plannen werd niet gereageerd erger nog minister Koolmees weigerde verder te reageren op kritiek die niet in zijn straatje paste. In de Tweede Kamer zei deze minister dat hij uitging van feiten. Het is stuitend te moeten ervaren dat dit alleen feiten betrof die in zijn straatje pasten.
Sinds de totstandkoming van het Pensioenakkoord in 2019 is het stil. Over de voortgang wordt nauwelijke gerapporteerd, de pensioenfondsbesturen hullen zich in stilzwijgen en de vakbonden komen met losse flodders over een verhoging van de AOW. In mijn ogen is dat een slecht teken. De datum van 2027 zal waarschijnlijk onhaalbaar zijn.
Of het nieuwe Pensioenstelsel straks beter is voor de deelnemers aan de pensioenfondsen? Tot nu toe heeft geen van de betrokken partijen antwoord gegeven op de simpele vraag of het afbreken van het huidige, als beste ter wereld beoordeelde pensioensysteem, ook nodig geweest was als de waardering van de technische voorzieningen wel conform de Pensioenwet en de Europese pensioenregels zouden zijn uitgevoerd. Hieruit blijkt eens te meer een minachting van de burger. Het is geen wonder dat het vertrouwen in de politiek en de overheid tot een dieptepunt is gedaald.
Het huidige voorstel moet van tafel, alle misgelopen indexering moet alsnog worden uitgevoerd!
Het voorstel wat thans voorligt lijkt op het gezegde "met een metworst naar een zijde spek" gooien.
De burgers van Nederland hebben de buik vol van de beerputten van de kinderopvangtoeslagenaffaire en de aardbevingsschade-affaire . Een derde beerput moet te allen tijde worden voorkomen. Wegkijken kan niet meer!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht