Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Asten
Datum 10 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
“ Ik onderschrijf de reactie van de Stichting Pensioenbehoud.”
ik ga er van uit dat niet het pensioenfonds de keus voor mij gaat maken daar ik de gene ben waaraan het gevraagd moet worden. Tevens vraag ik mij af waar de overheid zich mee bemoeid het is ons uitgestelde salaris niet een potje om te gebruiken door de overheid.

Bijlage