Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam A Bastiaan
Plaats Laar
Datum 10 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.

Al in 2004 is, door Mark Rutte, de eerste onwaarheid over ons huidige pensioenstelsel uitgesproken door te stellen dat ons pensioen bij pensioenfondsen ‘onvoorwaardelijk’ is. Die onwaarheid is de basis geworden voor de PW 2007 opvolger van de toenmalige Pensioen- en Spaarfondsenwet. Op basis van een daarop gebaseerde regeling met de naam FTK 2007 worden pensioenfondsen verplicht gebruik te maken van een ‘actuele nominale marktrente’ (risicovrije rekenrente) in plaats van maximaal 4%.

De berekening van de in 2007 ingevoerde risicovrije rekenrente is opgedragen aan De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl in de PW en het FTK sinds 2007 staat vermeld dat de marktwaarde van de verplichtingen moet worden gebruikt. Daar er geen markt is voor pensioenverplichtingen is de Rente Termijn Structuur bedacht op basis van de risicovrije rekenrente van de SWAP-markt. Daardoor moet een pensioenfonds nu al bijna net zoveel pensioenkapitaal bezitten nodig om de pensioenen tot over 60 jaar te kunnen uitbetalen. Op die manier worden de pensioenverplichtingen tot gigantische hoogtes opgedreven wat onnodig is.

Dit pensioenonrecht moet stoppen, de pensioenen moeten direct weer worden geïndexeerd voor inflatie en de achterstallige indexatie en kortingen aan pensioen dienen met inhaalindexatie te worden gerepareerd. Dat bedraagt maximaal € 107 miljard herstelkosten op een huidig pensioenvermogen per 1 juli 2021 van meer dan € 1736 miljard (opgave DNB). Dat is slechts circa 6% van het pensioenvermogen aan pensioenherstelkosten. Dit pensioenherstel dient dan ook op korte termijn te worden uitgevoerd. Tevens is het zinvol om andere deskundigen dan Netspar en DNB te raadplegen. Diverse tegengeluiden van pensioen deskundigen, door controleerbare rekenmodellen onderbouwd, worden niet gehoord. De overheid framet hun eigen niet cijfermatig onderbouwde visie middels oneliners! Tegengeluid wordt niet geduld en dat moet anders!