Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de maximumtarieven voor taxivervoer in 2022. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). IenW wil de nieuwe maximumtarieven per 1 januari 2022 in laten gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-11-2021
Einddatum consultatie 08-12-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13419
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling heeft gevolgen voor:
• Taxichauffeurs;
• Taxiondernemers;
• Reizigers;
• Handhavende instanties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wijzigingsregeling brengt de maximumtarieven door indexatie in overeenstemming met de tarieven in de markt. Daarnaast biedt de regeling duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven voor 2022.

Voor 2022 is de LTI 2,12%. De vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut worden per 1 januari 2022 met dit percentage verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder mag vragen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit. Dit moet de vervoerder wel vooraf hebben afgesproken met de consument.

De maximumtarieven gelden niet voor contractvervoer en voor taxivervoer dat wordt aangeboden tegen een vooraf vast met de consument overeengekomen tarief per rit. De wijzigingsregeling heeft geen effect op de maximumtarieven voor dit type vervoer.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 december 2021 via deze website reageren op de concept-regeling en de toelichting.

De Landelijke Tarievenindex is reeds geconsulteerd door DOVA, het samenwerkingsverband van de veertien decentrale ov-autoriteiten. In aanvulling hierop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals de regeling waarin de LTI wordt toegepast op de maximumtarieven voor taxivervoer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling