Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de maximumtarieven voor taxivervoer in 2022. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). IenW wil de nieuwe maximumtarieven per 1 januari 2022 in laten gaan.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: