Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
02-02-2019
Einddatum consultatie
02-03-2019
Status
Actief
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen
Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen die deelnemen aan het Overleg Platform Bouwregelgeving; de bouw- en installatiesector, isolatiebranche, ventilatiebranche (o.a. Bouwend Nederland, UNETO-VNI), de gebouweigenaren (o.a. RVB, AEDES), bewoners/gebruikers (Woonbond, VNO-NCW) en bevoegde gezagen (VBWTN). Verder zijn betrokken adviseurs kwaliteitsborging (KVINL), kennisinstituten en toeleveranciers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de regeldruk is in de regeling nog PM opgenomen: dit onderwerp is op 11 februari separaat toegevoegd.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het hele besluit inclusief nota van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Overige documenten

Acties

Delen regeling